Mom Care

Дуучин Ука биеийн тамирын багш болох байжээ

Укад авьяас, хөдөлмөр хоёрын алиныг нь илүү заяасан гэж боддог вэ?  -Аль алийг нь л өгсөн байх аа. Хүн эхлээд